A lila szín és fő kiegészítő árnyalatainak (bíbor, ibolyakék, orgonalila, mályva, bordó) jelentése és szimbolikája (webes áttekintő tanulmány)

A művészeti alapismeretek egyik jellegzetes ismeretanyaga a színek jelentése és szimbolikája. Gyakorlatképpen vegyük a lila szín esetét. A KulturKúra (KuKú) saját részemről való indíttatása, hogy ezt a gyakorlatot a web felhőjében már fellelhető tudásanyag alapján próbálom megoldani. Mivel angol nyelven összehasonlíthatatlanul több erre vonatkozó tudás halmozódott fel a felhőben (mint általában más területeken is), ezért először az angolul fellelhető anyagokból indulok ki.

A lila és különböző kiegészítő árnyalatai

A magyar-angol szótár angol szavak egész sorát adja meg a lila kifejezésére: violet, lilac, purple, mauve, magenta.

Ha az angol-magyar szótárban ezen angol szavak magyar megfelelőjét keressük, akkor a következőkre jutunk:

 • violet: 1. ibolya 2. ibolyaszín, kékeslila
 • lilac: 1. orgona [virág] 2. lila szín
 • purple:
  – főnév: 1. bíbor(szín) 2. bíbor(palást)
  – melléknév: bordó, bíbor(vörös), lila
 • mauve: mályvaszínű, halványlila
 • magenta: bíborszínű, bordó, magenta

Mindebből kiválóan látható, hogy a lehető legáltalánosabban véve a lila nem egy konkrét színt jelöl, hanem színek meglehetősen tágas tartományát.

Az angol nyelvű wikipedia a színnevek átfogó lila tartományát a következőképpen határozza meg (a kiemelések tőlem vannak):

 • purple: bíbor, bíborvörös

a general term used in English (Australia, Canada, New Zealand, UK and USA) for the range of hues of color occurring between red and blue

VAGYIS: az angol nyelvterületen a piros (vörös) és a kék közötti színárnyalatok tartományának megnevezésére használt általános szakszó, amit az alább látható mintákkal mutat be a wikipedia:

As the name of a color, violet (named after the flower violet) is synonymous with a bluish purple. Since Isaac Newton listed violet as his name for the color of the short-wavelength end of the visible spectrum (approximately 380–450 nm),[1] when both of the names purple and violet are used within the same system, violet tends to represent colors nearer to blue, while purple is used for colors more nearly between blue and red.

VAGYIS: Az ibolya (az ibolya virág után elnevezve), mint színnév a kékes árnyalatú bíborszín szinoním megnevezése. Mivel Newton a látható spektrum rövid hullámhosszú végének (hozzávetőleg 380-450 nm) neveként sorolta fel az ibolyát, abban az esetben, amikor úgy a bíbort (bíborvöröset), mint az ibolyát egy rendszeren belül használják, akkor az ibolya a kékhez közelebbi, míg a bíbor  a kék és a piros (vörös) közöttihez közelebbi színek kifejezésére szolgál.

Az ibolyát ennek megfelelően az alább látható mintákkal mutatja be a wikipedia (vö a fenti bíbor mintákkal):

… a color that is a pale tone of violet that is a representation of the average color of most lilac flowers. It might also be described as light purple. The colors of some lilac flowers may be equivalent to the colors shown below as rich lilac or deep lilac. There are other lilac flowers that are colored red-violet.

VAGYIS: …. fakó ibolyaszín, ami a legtöbb organavirág átlagos színét képviseli. Leírható világos bíbor (bíborvörös) színként is. Bizonyos orgonavirágok színe megfelelhet az alábbiakban gazdag orgonalila vagy mély orgonalila színként bemutatottaknak. Más orgonavirágok ibolyavörös színűek.Lilac - rich-deep-french

 • mauve: mályva színű, halványlila

… a pale lavenderlilac color, one of many in the range of purples. Mauve is more grey and more blue than a pale tint of magenta would be. Many pale wildflowers called “blue” are actually mauve. Sometimes mauve can be considered a dirty pink or a shade of purple.

VAGYIS: … fakó levendula-orgonaszín, egyike a sokféle színnek a bíborszínek tartományában. A mályva szürkébb és kékebb, mint amilyen a bordó (magenta) fakó árnyalata. Sok “kéknek” nevezett, fakó színű vadvirág valójában mályva színű. Olykor a mályvát piszkos rózsaszínnek vagy a bíbor (bíborvörös) egyik árnyalatának is tarthatják.

Példaként az alábbi négy mályvaszín mintát mutatja be a wikipedia:  Mauve -- light-mallow-opera-taupe-old

a color evoked by light stronger in blue and red wavelengths than in yellowish-green wavelengths

VAGYIS olyan szín, ami erősebb a kék és piros (vörös) hullámhosszakban, mint a sárgásszürkékben, amit három színmintával mutat be (valójában néggyel, de abból a Fuchsia és az additive secondary azonosak)
Magenta -- Fuchsia-additive-secondary - dye - process

A mályva fenti definíciójából látszik (ld. a kiemelést), hogy az a rózsaszínnel (pink) is “rokonságban” van, ezért ide vesszük az angol nyelvű wikipedia ide vonatkozó definícióját is (a kiemelések ismét tőlem vannak):

… a mixture of red and white. … Although the pink is roughly considered just as a tint of red,[3][4][5] in fact most variations of pink lie between red, white and magenta colors. This means that the pink’s hue is somewhat between red and magenta.[6][7][8][9] … The color pink is named after the flowers called pinks, flowering plants in the genus Dianthus.

VAGYIS: … a piros és a fehér keveréke. … Bár a rózsaszínt hozzávetőleg a piros árnyalatának tartják, a szín legtöbb változata a piros, a fehér és a bordó (magenta) között van. Ez azt jelenti, hogy a rózsaszín árnyalatai a piros és a bordó (magenta) között vannak. … A rózsaszín az angolul pink-nek nevezett szegfű virágok alapján kapta angol nevét, amelyek a Dianthus nemzetséghez tartoznak.

Mindezt az alább látható mintákkal mutatja be a wikipedia:

Hasonlóképpen sok fenti wikipedia meghatározásból látszik, hogy a piros (vörös) is “rokonságban” van a lila bizonyos változataival, ezért az angol nyelvű wikipedia ide vonatkozó definícióját is vennünk kell (a kiemelések ismét tőlem vannak):

 • red: piros (vörös)

any of a number of similar colors evoked by light consisting predominantly of the longest wavelengths of light discernible by the human eye, in the wavelength range of roughly 630–740 nm.[2] … In the English language, the word red is associated with the color of blood, certain flowers (e.g. roses), and ripe fruits (e.g. apples, cherries). Fire is also strongly connected, as is the sun and the sky at sunset.

VAGYIS: … a túlnyomórészben az emberi szem által érzékelhető, legnagyobb hullámhosszúságú fény által kiváltott hasonló színek számossága. Hozzávetőleg a 630-740 nm közötti hullámhosszúságról van szó. … Az angol nyelvben a piros (vörös) szó a vérhez, bizonyos virágokhoz (pl. rózsák) és érett gyümölcsökhöz (pl. almák, cseresznyék) társul, kapcsolódik. Ugyancsak szoros kapcsolódása van a tűzhöz, a naphoz és az alkonyati égbolthoz.

Mindezt az alább látható mintákkal mutatja be a wikipedia:

Lila a különböző színárnyalat tartományokban

Az angol nyelvű wikipédia 11 színárnyalat tartományt ismertet, mint: WhitePinkRedOrangeBrownYellowGrayGreenCyanBlueViolet, azaz Fehér – Rózsaszín – Piros (vörös) – Narancs – Barna – Sárga – Szürke – Zöld – Cián (sötétkék) – Kék – Kékeslila (ibolyakék és bíbor).

A lila szín legáltalánosabb értelemben vett árnyalatai közül a következő wikipedia színárnyalat tartományi mintákat másoljuk ide, illusztrációként (a képre kattintva a megfelelő wikipedia tartalmat közvetlenül elérjük, és ekkor olvashatjuk ezen színpéldák elnevezéseit is):

Rózsaszín: Pink
Wikipedia examples of the shades of PINK

Piros (vörös): Red
Wikipedia examples of the shades of RED

Kékeslila (ibolyakék és bíbor): Violet (color) and Purple
Wikipedia examples of the shades of VIOLET

A fenti palettákban mindenütt találunk olyan konkrét színt, amit bátran lilának tekinthetünk. Egyébként van olyan konkrét szín is, ami a wikipédia színárnyalat tartományi definíciója szerint egyszerre két tartományhoz is tartozik. Ilyen például az Indigo, amit úgy a fent látható kékeslila (ibolyakék és bíbor), mint az itt nem csak a megfelelő wikipedia Kék (Blue) paletta mintában látunk. Mellesleg az alatta lévő Periwinkle-t is (amit egyébként levendula kéknek is neveznek). Mindkettő egyébként lilának is tekinthető.

Tehát már a wikipédiából is látjuk, hogy a színeknek, így a lilának is vannak olyan konkrét mintái, amelyek a lehető legáltalánosabban véve két színárnyalat tartományhoz is tartozhatnak. Ezek persze határesetek.

List of colors: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors

A színárnyalat tartományok neveit az alapszínek szerint választják meg. Hazánk webes megjelenés tekintetében legismertebb színszakértője Földvári Melinda dr.:

pl. MÁLYVA: http://www.szintan.hu/lista/m/m17.htm

Magyarázatok a Színszótárhoz: http://www.szintan.hu/nev40.htm

Színtartomány:
– Az alapszínnevek szerinti tartományok: fekete, szürke, fehér, kék, lila, bíbor, vörös, rózsaszín, barna, narancs, sárga és zöld.
– A színtartomány határa közelébe esô szín besorolása néha vitatható lehet.
– A színnév és a tartomány nem mindig fedik egymást. Ez különösen gyakori pl. a vörös utótagú neveknél, melyek a barna, narancs, bíbor, rózsaszín tartományokba is eshetnek (pl. hematitvörös=barna, míniumvörös=narancs, céklavörös=bíbor)
– Színcsoportneveknél nincs adat, mert több színtartományba tartoznak a színek.

Árnyalat:
A színminta leírása árnyalatnevekkel, pl. hidegvörös, bágyadt zöld, sötétkék, stb. (Az árnyalatnevek listája külön oldalon szerepel.)

http://www.emlekezes.eoldal.hu/oldal/az-otthonunk-_-a-konyha-_-furdoszoba
Konyha
Fürdőszoba

<vannak benne lila tónusú fürdőszobák (2) illetve konyha (1) lilás díszítő fénnyel>
Az ábrákat a szerző készítette.
Földvári Melinda
színszakértő
http://www.szintan.hu

Földvári Melinda: Építészet az információs társadalomban http://archivum.epiteszforum.hu/muhely_utopia.php?muid=216 2004. december 10.
A szerző 1976-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán. Hét év építészeti tevékenységet követően tudományos továbbképzési ösztöndíjat kap a MTA-n (1983-86). Színelméletből egyetemi doktori fokozatot szerez 1985-ben. 1986-94 között a MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetében kutatómérnök. Ebben az időben részt vesz a színdinamikai szakmérnöki oktatásban, tudományos konferenciákon és ezek szervezésében, publikációi jelennek meg magyar és külföldi folyóiratokban. 1990-ben négyhónapos olaszországi ösztöndíjat kap. Tagja több szakmai szervezetnek. Beszél angolul és olaszul. 1994 óta foglalkozik multimédia fejlesztéssel, programozással, internettel, számítógépes grafikával.

… Egy személyes élményem a hálózati virtuális térről: mióta először hallottam a MIT-ről (Massachusetts Institute of Technology), a 70-es évek végén, mindig nagyon érdekelt az a sokféle kutatási téma, labor és kísérletezés, ami ott folyik (pl. Kepes György munkássága). Abban az időben Magyarországon nehezen férhettünk hozzá információs anyagokhoz és nem csak technikai okok miatt. Valamikor a 80-as években jártam néhányszor a budapesti amerikai követség könyvtárában, (ellenőrzés a portán, szűk nyitvatartási idő, apró olvasóterem), ahol kaptam egy (több kilós) könyvet, melynek apróbetűs oldalairól sikerült (kézírásos) jegyzeteket készítenem, de ezeket később elhánytam. Ma pedig: ülök a gép előtt, eszembe jut a MIT, másodpercek alatt eljutok a honlapjára (www.mit.edu), ahol az egész MIT felépítését, archívumát, laborjait könnyen áttekintem, rendszeresen frissített oldalait akármeddig böngészhetem, kinyomtathatnám az oldalakat, de inkább letöltöm a gépemre, (könnyebben megtalálom, és nem foglal sok helyet). “Karnyújtásnyi” távolságra (pontosabban: közelségbe) kerültem a világ legjelentősebb műszaki egyeteméhez, és ez csak egy a számtalan sok izgalmas hely közül. …
Kapcsolódó oldalak: Kepes György http://www.alphagallery.com/id66.htm M.I.T.
GYORGY KEPES: EXEMPLAR OF THE VISUAL ARTS 1906-2001 http://www.harvardsquarelibrary.org/unitarians/kepes.html

http://colourandlight.hu/index.php/a-bizottsag-toertenete.html
NEMZETKÖZI SZÍNBIZOTTSÁG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA AIC MNB
A BIZOTTSÁG TÖRTÉNETE

2003      Ankét „50 év a tudományos diákköri munkától a posztgraduális színdinamikai
mérnök képzésig” címmel.
Az összes elérhető színnel foglalkozó szakember közgyűlése az AIC-MNB új
tisztségviselőit és tagjait
megválasztja: Elnök: Nemcsics Antal, Titkár: Zana János,
Ügyintéző Bizottság: Schanda János, Szende Árpád, Földvári Melinda, Miskei
László, Breitkopf György, Wenczel Klára, Hegedüs József, Klausz Csaba. Rendes
tagok: Ábrahám György, Lukács Gyula, Majoros András, Stáhl  Ágnes, Mezei
László, Csányi Sándor, Szabados Miklós, Nemcsics Ákos, Neumann László, Csőregh
Éva, Csáji Attila, Takács Ákos, Finta József, Rozsovits Ildikó, Koppány Attila, Kroó
Norbert, Horváth Gábor. Tilles Béla. Csík István. Tanácskozási jogú tag további 11 fő.

http://aic.kee.hu/szavazas.html [A kozgyulesen tartott szavazás eredeménye]
A 2003 november 18-ai szavazás eredménye az MTA Nem Kormányzati Nemzetközi Bizottsága az MTA AIC-MNB és az MTA Építészettudományi Bizottság Színelméleti Albizottsága az MTA ÉTB-SzEAB tisztségviselőinek újraválasztására vonatkozóan.
A két bizottság korábban, létrejöttük körülményei folytán, azonos tagsággal működött. Jelen szavazástól kezdődően, az MTA adminisztrációjában korábban is fennálló helyzetnek megfelelően, ténylegesen is kettéválik. Ez nem jelenti azt, hogy tagságuk egy része ne legyen azonos és munkájukat a jövőben is ne közösen és koordináltan végezzék.
Az MTA AIC-MNB nemzetközi szerv, az Association Intemationale de la Couleur Magyar Nemzeti Bizottsága. Ezen nemzetközi szerv alapszabálya szerint tagsága a tudomány, a művészet, az oktatás és az ipar színnel foglalkozó szakembereiből kerül ki. Munkájáról az MTA Műszaki Tudományok Osztályának számol be. Elnökét a tagok javaslata alapján az MTA Műszaki Tudományok Osztálya nevezi ki. Tisztségviselőit saját soraiból választja.
Az MTA ÉTB-SzEAB az MTA Építészettudományi Bizottság albizottsága. Tagsága épített környezetünk vizuális megjelenését színek segítségével alakító, azt elméletileg előkészítő szakemberekből kerül ki. Munkájáról az MTA Építészettudományi Bizottságnak számol be. Elnökét a tagok javaslata alapján az MTA Építészettudományi Bizottsága nevezi ki. Tisztségviselőit saját soraiból választja.
A szavazás módja: a bizottságok tisztségviselőire való jelölés az MTA Műszaki Tudományok Osztályára visszaküldött Javaslati lapok felhasználásával történt.

…. <nagy táblázat >

http://aic.kee.hu/ Szín – Fény
A honlapot fenntartja a Szín- és Fény Nemzetözi Alapítvány
2008 Március 15-e alkalmából dr Nemcsics Antal az oktatásban és kutatásban kifejtett fáradhatatlan tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült
Aktuális kiállítás Kas Oosterhuis és Lénárd Ilona megnyitója 2010 oktober 15 (nyitva december 3-ig)

http://kepes.society.bme.hu/Tagok/Nemcsics/nemcsics.html Nemcsics Antal
akadémikus, színkörnyezettervezô, színkutató, festômûvész
a mûszaki tudományok kandidátusa és doktora
… 1927. június 9. -én született Pápán. …

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kepes_Gy%C3%B6rgy

http://en.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Kepes

http://kepes.society.bme.hu/ Nemzetközi Kepes Társaság (Földvári Melinda dr. nem tagja)

MÁS:

http://szin.lap.hu/

http://szinek.teleoldal.hu/ A szín
A szín, az anyagi jelenségeknek, különbözõ hullámhosszú fénysugarak visszaverésén alapuló látással érzékelhetõ tulajdonsága.
A színpszichológia ma már önálló tudományág. Segítségével megmondhatjuk, az egyes színek kedvelõi milyen személyiségjegyekkel rendelkeznek.

 • Piros: öntudatos, nyílt, akaratos, szenvedélyes, de gyakran szeszélyes, keresi az alkalmat a vitára, sokszor slamposnak érzi magát.
 • Narancs: jó haver, barátságos, megelégedett, szívesen áll a középpontban, gourmand, ám nem mindig akar alkalmazkodni, alaptermészetébõl fakadóan facér, néha nincs étvágya.
 • Sárga: boldog, okos és fantáziadús, szeret utazni és jó csapatfõnök, de renyhe az emésztése és bátortalan.
 • Zöld: barátkozó, udvarias, õszinte, engedékeny, viszont könnyen megsértõdik, a vérnyomása pedig alacsony.
 • Kék: gondoskodó, segítõkész, sokszor aggódó, ám néha nem tud figyelni, fejfájással küszködik.
 • Barna: türelmes, földhözragadt, kellemesen nyugodt, életélvezõ, ugyanakkor fél a döntésektõl, néha lusta, és képtelen védekezni, székrekedésre hajlamos.
 • Lila: praktikus, kreatív, többnyire optimista, ámde gyakran nyugtalan, és nehézségei vannak az elalvással.

http://szinek.teleoldal.hu/szinek_jelentese.html A színek jelentése
A szakemberek szerint környezetünk, ruháink és munkaeszközeink színének módosításával megváltoztatható az agyban felfogott fényenergia, és ez segíthet fizikai és mentális problémákon. A színekkel való gyógyítás leghíresebb képviselõje az angol Théo Gimbel.
Mindannyian tapasztaljuk, hogy a különbözõ színek különféle hangulatokat váltanak ki belõlünk. A színterápiában a színek gyógyító, stimuláló hatásait használjuk ki. A színek gyógyító és közérzetjavító hatása megsokszorozódik a színterápia használatával. Pótolja az elveszett energiát, javítja a memóriát és az ellenállóképességet, oldja a stresszt, enyhíti az emésztési panaszokat, élénkít, frissít, fiatalít.

http://www.lelkititkaink.hu/szin_szimbolum.html A színek mint szimbólumok
A színek szimbolikus jelentése

A szín szimbólumA szimbólum a görög ismertetőjel, bélyeg, jegy jelentésű szóból származik, eredetileg a felismerést elősegítő valamely jel volt, egy kettévágott tárgy, amely egymásba illesztése és illése volt hivatott igazolni jogos tulajdonosát. Később már általánosabbá vált, elterjedt az irodalom, de a mindennapi nyelv területén is.

Életünkben sajátos értelmet kaptak a színek is. Hazánkban a fekete köztudottan a gyász színe. A zöld üzenete is egyértelmű, a remény jele. Élni tudó és szerető az, aki ezt a színt részesíti előnyben. Vagy itt van a piros: nem vitás, a szenvedély színe.

Az alábbi összeállítás áttekintést, egy sajátos kitekintést ad a szín szimbólumok világába.

Szín szimbólumok

Lila

 • A mértékletesség színe.
 • Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.
 • Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát.
 • A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik.
 • A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/ncgia/ncgia_50.html : 50. Fejezet – SZÍNEK
Szerkesztette: Jon Kimmerling, Oregon State University
Magyar változat: Zentai László – Gercsák Gábor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

http://www.logoterv.hu/magyar/oldalak/szin/ a szín
A szín egy érzet, amely az agy reakciója a fényre. Az elektromágneses sugárzás emberi szem által látható tartományba eső részére érzékeny a szem retinája, de a különböző hullámhosszú fényekre másként reagál, ez okozza a különböző színüket. Háromfajta érzékelő sejtet lehet megkülönböztetni, melyek érzékenysége a vörös, a zöld és a kék színeknél a legerősebb. A látórendszer fontos tulajdonsága a színállandóság, tehát az agy a színeket nem abszolút módon azonosítja, hanem relatív úton, a környezethez hasonlítva.
Egy szín származhat monokromatikus fényből, ha egy adott hullámhosszúságú fénysugarat észlelünk, vagy több fény keverékéből, ha több különböző hullámhosszúságú fénysugár összességét érzékeljük. ….

Reklámok

Nacsa Sándor névjegye

Lazure Kft. • infokommunikációs felhő szakértés • high-tech marketing • elérhetőség: snacsa@live.com Okleveles villamos és automatizálási mérnök (1971) Munkahelyek: Microsoft, EMC, Compaq és Digital veterán. Korábban magyar cégek (GDS Szoftver, Computrend, SzáMOK, OLAJTERV). Jelenleg Lazure Kft. Amire szakmailag büszke vagyok (időrendben visszafelé): – Microsoft .NET 1.0 … .NET 3.5 és Visual Studio Team System bevezetések Magyarországon (2000 — 2008) – Digital Alpha technológia vezető adatközponti és vállalati szerver platformmá tétele (másokkal együttes csapat tagjaként) Magyarországon (1993 — 1998) – Koncepcionális modellezés (ma használatos elnevezéssel: domain-driven design) az objektum-orientált programozással kombinált módon (1985 — 1993) – Poszt-graduális képzés a miniszámítógépes szoftverfejlesztés, konkurrens (párhuzamos) programozás és más témákban (1973 — 1984) Az utóbbi időben általam művelt területek: ld. lazure2.wordpress.com (Experiencing the Cloud) – Predictive strategies based on the cyclical nature of the ICT development (also based on my previous findings during the period of 1978 — 1990) – User Experience Design for the Cloud – Marketing Communications based on the Cloud
Kategória: Színelmélet és alkalmazásai
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s